අද පැජට් නිවසේ සාකච්ඡාවෙන් පසු පක්ෂ නායකයන් ජනපති හමුවට සූදානම්…

ශ්‍රීලනිප පාර්ශ්වය, විමල් වීරවංශ   පාර්ශ්වය, අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා පාර්ශවය සහ සමගි ජනබලවේගයේ සාකච්ඡාව පැජට් පාරේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගේ නිවසේ පැවති අතර ඉන් අනතුරුව ආණ්ඩුවෙන් වෙන් වී ස්වාධීන වූ කණ්ඩායම අද සවස හතට ජනාධිපතිවරයාව හමුවීමට නියමිතව ඇත. 1‍9 වැනි ව්‍යවස්ථාව බලාත්මක කිරීම සඳහා   21 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් ගෙන එන්නේ නම් පමණක් අන්තර්වාර පාලනයකට සහය පල කරන යෝජනාව … දිගටම අද පැජට් නිවසේ සාකච්ඡාවෙන් පසු පක්ෂ නායකයන් ජනපති හමුවට සූදානම්… කියවන්න