ඝාතනය වුණු ලංකාපුර පරිපාලන නිලධාරිණියගේ සැමියා මාධ්‍යයට කියන “අන්ධ භූත“ කතාව…

මනම්පිටිය නිමල් ජයරත්න –   “මට නින්ද ගිහින් හිටියෙ… එකපාරටම ඇහැරුණා. එතකොට දොරෙන් කලුපාට උස මනුස්සයෙක් මා ළඟට ආවා. පස්සේ මම කුණුහරපයකුත් කියාගෙන බැස්සා මූට ගහන්න. “ “ඒත් එක්කම මුගෙ අතේ තිබ්බා පොල්ලක් හරි, මිටියක් හරි, පිහියක් හරි, මොකද්ද කියලා මට තේරෙන්නෑ… ඒකෙන් මට කෙටුවෙ, මට කොටනකොටම නෝනා එක පැත්තක නිදාගෙන හිටියා. කොටන කොටම නෝනගේ තමයි … දිගටම ඝාතනය වුණු ලංකාපුර පරිපාලන නිලධාරිණියගේ සැමියා මාධ්‍යයට කියන “අන්ධ භූත“ කතාව… කියවන්න